Lezing Monumentenzorg en beschermde gebouwen in Mechelen en Hombeek

Lezing of congres, Erfgoed

Lezing door Marc Debatty, diensthoofd monumentenzorg van de stad Mechelen. Lees meer

Monumentenzorg is een relatief recente discipline die zijn wortels heeft in het nationalisme en het romantisme van de 19de eeuw.
De ‘hedendaagse monumentenzorg’ krijgt vorm vanaf de jaren 1960. Het Charter van Venetië (1964), de opstart van een nationale inventarisatiecampagne in de jaren 1960, de oprichting van de Vlaamse Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg in 1972 en het Europese Monumentenjaar in 1975 vormen hier zeker mijlpalen in.

Op Mechels vlak zijn het verzet tegen een geplande sloop van de Brusselpoort in 1966 en de verontwaardiging over de illegale sloop van een deel van de 17de-eeuwse Centjesmuur van het Groot Begijnhof in 1975 kantelmomenten in de stedelijke aandacht en de zorg voor het bouwkundige erfgoed.

Het actuele Mechelse bouwkundig erfgoedbeleid steunt nog steeds op een aantal beleidsinitiatieven die hierop volgden:
·  De inkleuring op het gewestplan van de gehele binnenstad en de dorpskern van Heffen als gebied met culturele, historische en esthetische waarde (1976).
· De grootschalige inventarisatie van de Mechelse binnenstad en het stationskwartier (1978-1981). Niet geheel ontoevallig zag ook de stedelijke dienst Monumentenzorg in dit laatste jaar het levenslicht.
· De bouwkundige inventarisatie van de Mechelse stadsrand en de deelgemeenten (1995).
· De toename van het aantal beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten van ongeveer 35 in 1975 tot ongeveer 400 op heden.

De gemeente Hombeek telt 37 geïnventariseerde erfgoedobjecten waarvan er zes ook (deels) beschermd zijn als monument.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Toon kaart Dorpshuis Hombeek
Leibeekstraat 2
2811 Hombeek (Mechelen)
vrij 29/11/19 van 20:00 tot 22:00
Heemkundekring Hoembeka vzw
gratis