De bewindvoering in de praktijk

Cursus of workshop, Samenleving

Op 1 september 2019 worden alle bestaande
statuten verlengde minderjarigheid en voorlopige
bewindvoering automatisch omgezet naar
‘bewindvoering’. Alle rechten en plichten van de
nieuwe wet zijn dan van toepassing. Voor ouders
die het ouderlijk gezag voor hun verlengd minderjarig
kind bleven uitoefenen, kan er een en ander
veranderen. Zij worden nu bewindvoerders. Tijdens
deze workshop maken we tijd voor jouw vragen en
twijfels.

Toon kaart Wijkhuis Arsenaal ('t Hofke)
Hamerstraat 21-25
2800 Mechelen
do 25/04/19 van 13:30 tot 16:30
Gezin en Handicap
€ 5,0
www.gezinenhandicap.be