Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds

Tentoonstelling, Erfgoed

De tentoonstelling 'Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds' kijkt niet alleen naar de bewogen geschiedenis maar focust ook op de hedendaagse cultuur die de begijnhoven nog steeds relevant maakt. Lees meer

In de 12de eeuw zijn de eerste sporen terug te vinden van wat later een indrukwekkende beweging wordt van, met en door vrouwen. De begijnen zijn geen kloosterzusters, maar ook geen gewone burgers. Ze gaan op zoek naar een tussenweg, een eigen plek in de toenmalige samenleving. Ze vestigen zich in een eigen stadje aan de rand van de ‘echte’ stad: het begijnhof. Hun onduidelijke status zal hen door zeven eeuwen geschiedenis heen meer dan eens parten spelen.

Naast hun rijk en goed gedocumenteerd verleden vertellen de begijnhoven een hedendaags, maatschappelijk interessant verhaal. Zowel sociaal-maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, ambachtslieden, tal van andere initiatieven als de huidige bewoners vinden er vandaag hun thuis. In een tijd waarin er hoge nood is aan sociale voorzieningen en er gezocht wordt naar zingeving en rust - in contrast met het drukke ritme van de moderne samenleving - blijken de begijnhoven een krachtige en inspirerende plaats.

Voor dit project werden veertig begijnhofsites bezocht, voornamelijk in België. Tekenaar Stefaan Kerkhof maakte detailtekeningen, zijn zoon Alexander onderzocht de maatschappelijke tendensen. Het resultaat is een tentoonstelling over uniek erfgoed in de Lage Landen met tekeningen, historische thema’s, bijzondere verhalen, 360°-fotomateriaal en interviews met o.m. priester Daniël Alliet, kunstenaar Hans Op de Beeck, dirigent Sigiswald Kuijken …

De tentoonstelling kadert in het feestjaar rond 20 jaar erkenning van 13 Vlaamse begijnhoven als UNESCO-werelderfgoed.

Naast het algemene luik, komt ook het Mechelse verhaal uitgebreid aan bod. De geschiedenis van onze twee begijnhoven wordt verteld. Daarnaast wordt er ook een link gemaakt naar onze begijnhoven van vandaag. Verbindende organisaties zoals de buurtwerking van het Groot-Begijnhof, Sjarabang, het Sociaal Profijtje en Etterjefke stellen zichzelf voor. Hedendaagse foto’s van de twee begijnhoven die genomen zijn door Mechelaars worden eveneens tentoongesteld.

De tentoonstelling is een samenwerking van de kerkfabriek Sint-Catharina, dienst Monumentenzorg van de stad Mechelen en Torens aan de Dijle vzw.

Toon kaart Sint-Katelijnekerk
Sint-Katelijnestraat z/n
2800 Mechelen
van 04/01/19 tot 31/01/19 open alle dagen van 13:00 tot 16:00
gratis